Regulamin Ośrodka Ku Słońcu


 • 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godzinie 10:00.
 • 2. O Państwa miły wypoczynek na miejscu dba Właściciel. Wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco.
 • 3. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy uiścić w dniu przyjazdu w Recepcji.
 • 4. Parking dla naszych gości jest bezpłatny i mieści się na terenie kompleksu domków.
 • 5. We wszystkich domkach obowiązuje zakaz:
  • a) palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o wychodzenie na taras a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.
  • b) smażenia ryb. Bardzo prosimy o smażenie i grillowanie ryb na zewnątrz - dostępne są kuchenki przenośne i grill.
  • c) chodzenia w butach na wysokim obcasie.
 • 6. Wszystkich gości prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasach domków.
 • 7. We wszystkich domkach obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych. W przypadku chłodniejszych dni zabezpieczamy Państwu własny sprzęt grzejący.
 • 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • 9. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 23:00. Po godzinie 23:00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka lub zgłoszenie się do recepcji.
 • 10. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek w domku. Wszelkie środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zanieczyszczenia bardzo prosimy zgłaszać natychmiast.
 • 11. Szanowni Państwo, nasz obiekt udostępnia dla dzieci bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.
 • 12. Nasi goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 • 14. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela.
 • 15. Kwota zaliczki ustalana jest indywidualnie, zaliczki są bezzwrotne. Anulując pobyt wcześniej niż 60 dni przed przyjazdem, jest możliwość wykorzystania zaliczki w innym terminie.
 • 16.Pobyt na terenie ośrodka oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez właścicieli Ośrodka "Ku Słońcu" do celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie się do Właściela Ośrodka
 • 17. Szanowni Państwo, wpłacony zadatek oznacza akceptację powyższego Regulaminu

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest jednoosobowa Firma Haandolwo Usługowa KAJA Anetta Momot, ul. Polnych Kwiatów 25, 75-675 Koszalin

Biuro Rachunkowo - Eliza Pieńkowska, ul. Polnych Kwiatów 11, Koszalin - przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi - prowadzenie księgowości

Dane osobowe

 • 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 • 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 • 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 • 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 • 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 • 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności procesu rezerwacyjnego
Bardzo dziękujemy.

UWAGA:
Szanowni Państwo, wszelkie prawa do treści i zdjęć są zastrzeżone.
Bardzo prosimy właścicieli obiektów jak i inne portale internetowe o nie kopiowanie zawartości naszej strony www do ogłoszeń innych obiektów. Dziękujemy.